Skip to main content
Gebouwenbeheer

GERANTIS

Syndicus - Rentmeester

In 2019 zocht Castelmore Group (CMG) naar een niche-sector om op langere termijn in te investeren en meerwaarde te creëren met haar expertise. Het beheer van mede-eigendom in gebouwen is zulk een niche. De sector is daarenboven zowel sterk gereguleerd als erg versnipperd, waardoor een belangrijke consolidatiegolf niet kon uitblijven.

Met Gerantis creëren we een marktleider in dit segment. Een pure player, die rentmeester- en beheeractiviteiten als kerncompetenties heeft. Onze ontwikkelingsfocus ligt hierbij op drie domeinen die nodig zijn om in deze complexe markt op een performante manier diensten te verlenen:

- het digitaliseren van bedrijfsprocessen
- het professionaliseren van het beroep
- het investeren in talent.

Sinds 2021 werkt Castelmore hiervoor samen met M80 als partner-investeerde. De strategische samenwerking heeft tot doel om, middels overnames, steeds verder te groeien. Doorslaggevende criteria bij de selectie van overnamekandidaten zijn:

- de regionale spreiding
- het aanwezige talent
- de gezondheid van de klantenportefeuille

Hieronder een greep uit de overnames.

Toon meer verhalen